Tyska Piratpartiets stora framgång i Berlin

Tyska Piratpartiet har lyckats ta sig in i Berlins Delstatsparlament med 8,5% av rösterna. För tio år sedan kunde ingen politisk expert förutse detta. Det får en att fundera, hur ser politiken ut tio år i framtiden?

Piratpartiernas framgångar visar också på en jättestor klyfta mellan medborgare och lagstiftare i upphovsrättsfrågor, en klyfta som politikerna kommer (att med långa tänder) bli tvungna att överbrygga för att inte se sina politiska agendor bli överkörda av dessa enfrågepartier.

Dagens politiker finslipar upphovrättslagstiftningen inte för medborgarens bästa utan för företagets bästa. Målet med dagens lagstiftning kan bäst beskrivas med ”hur kan vi få ut mest pengar från medborgarna med hjälp av upphovsrätten?” istället för ”hur  kan upphovsrätten bäst gagna vårt lands medborgare?”

EU skruvade åt upphovsrätts-tumskruvarna ännu mer till storföretagens glädje och det kommer bara att öka klyftan mellan dom med slips och dom med sneakers.