Junitweets – Del 2

Mera värdelösa tweets från Juni.