Freeedaag!

Det är fucking fredag! Jag får besök från fjärran danska land och finnarna är glada på stadens gator för igår lyckades Finland få in en gummibit i en nätbur en gång mer är vad amerikanerna lyckades få in gummibiten i en nätbur.

Känns som om man vill sjunga om sälar.